• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Rozpočet

Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Dokumenty

VZN o miestnych daniach a miestnom popl. na rok 2014
VZN o miestnych daniach a miestnom popl. na rok 2014
(328.5 kb)
(40.74 kb)
(97.83 kb)
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
(43.53 kb)

Pozvánka na OZ

Povinné zverejňovanie

(248.63 kb)
(20.89 kb)
(124.97 kb)

Verejná obchodná súťaž

Voľby

(20.84 kb)

Voľby prezidenta SR