Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • AKTUALITY
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
 • ROZPOČET
 • KOMUNÁLNY ODPAD

Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

V súčasnosti žije v obci 190 ľudí ( k 7.1.2011) s národnosťou slovenskou a maďarskou. Náboženské vyznanie obyveteľstva je Rímskokatolícke, Evanjelické augsburského vyznania, Gréckokatolícke a Reformované kresťanské. Úroveň bývania je nasledovná, a to obytných miestností na jednu osobu je 3,46 a priemerný počet m² obytnej plochy na osobu je 18,1. V obci sa nachádzajú aj dva jednoloďové kostoly, jeden je Rímskokatolíckej cirkvi a druhý je Reformovanej kresťanskej cirkvi. Nad obcou sa týči zrúcanina "Starého kostola". Obec disponuje Kultúrnym domom, v ktorom sídli miestna samospráva a nachádza sa tu aj spoločenská miestnosť, internetový klub, požiarna zbrojnica.

Obec Lúčka je zaradená do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja údolia Čermošnej (2004 - 2014). Projekt sa realizuje vďaka podpore NOS - OSF (Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation). V tomto projekte si obec Lúčka za prioritu pokladá:

 • Prírodné zdroje
 • Kultúrno historické dedičstvo - korene
 • Humánne zdroje, obyvateľstvo
 • Objem hospodárstva je určený veľkosťou spoločného prieniku prvotných zdrojov a,b, c.
 • Infraštruktúra ako druhotný zdroj preniká všetkými zdrojmi a zároveň ich navzájom prepojuje, čím zabezpečuje ich vzájomnú interakciu. V prieniku troch prvotných zdrojov vzniká hospodárstvo ako výsledok.
 • Celý proces prebieha v súčasnej interakcii s okolím, pričom sa môžu využívať aj vonkajšie zdroje - vstupy pre región.
 • Tak isto mikroregión vplýva na okolie vytváraním pridanej hodnoty z vlastných zdrojov - výstupy.

V obci je vedených aj niekoľko spolkov. Je to Pohrebné podporné združenie, Csemadok, Poľovnícke združenie Diana, Občianske združenie pre rozvoj obce Lúčka, DHZ Lúčka (Dobrovoľný hasičský zbor Lúčka), ktorý každoročne reprezentuje obec na regionálnej úrovni a vytvára tak dobrý image obci.

купить полотенце