Voľby

Elektronická adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a podanie žiadostí na vydanie hlasovacích preukazov  je:

obeclucka@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________

Zoznam volieb: