Kontakty

Toto webové sídlo Obec Lúčka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lúčka

Adresa:
Obecný úrad Lúčka
Lúčka 39
049 42 Drnava

IČO: 00 328 481

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 182
Rozloha: 1494 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1406

Všeobecné informácie: obeclucka@gmail.com
Podateľňa: obeclucka@gmail.com
Starosta: obeclucka@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obeclucka@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
058 / 797 91 21

E-mail: obeclucka@gmail.com

Kompetencie:
Obec Lúčka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok nestránkový deň

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk