Covid-19

Testovanie na COVID-19   - COVID -19 tesztelés

Slovenský červený kríž územný spolok Rožňava, pokračuje s antigénovým testovaním. Za testovanie je poplatok 15 €, nakoľko sa prešlo na komerčné testovanie.

Testuje sa:

PONDELOK - SOBOTA

7:00 hod. - 9:00 hod

Testuje sa aj cez sviatok v rovnakom čase