REFERENDUM 2023- NÉPSZAVAZÁS 2023

Elektronická adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a podanie žiadostí na vydanie hlasovacích preukazov  je:

obeclucka@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na 

sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná v sobotu, 21. januára 2023 od 07:00 do 22:00 hod.


Zoznam volieb: