Africký mor ošípaných

 29.07.2020

REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU
Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!
01 Registrácia nového chovu:
X
Chov s jednou ošípanou na domácu spotrebu
D
02 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračné číslo:
a) Oprava/doplnenie údajov:
b) Zmena údajov
c) Zrušenie chovu
Držiteľa
Doručovacej adresy
Držiteľa
Doručovacej adresy
03 Chov Kraj:
Okres:
Obec:
PSČ:
Ulica:
Súpisné číslo:
04 Druh HZ
X
ošípané
05
Držiteľ
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
PSČ:
Obec:
Tel. číslo:
Ulica:
e-mail. adresa:
Súpisné číslo:
06
Doručovacia adresa
Obec:
PSČ:
Ulica:
Súpisné číslo:

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >