Oznámenie o určení počtu obyvateľov -Tájékoztató a lakosok számának meghatározásáról

 12.07.2022


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >