Testovanie COVID 19- Tesztelés a COVID 19

 07.07.2021

Slovenský červený kríž územný spolok Rožňava, pokračuje s antigénovým testovaním. Za testovanie je poplatok 15 €, nakoľko sa prešlo na komerčné testovanie.

Testuje sa:

PONDELOK - SOBOTA

7:00 hod. - 9:00 hod

Testuje sa aj cez sviatok v rovnakom čase


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >