Zámer vyhlásiť zóny NP Slovenský kras, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc ochranného pásma a návrh programu starostlivosti o NP Slovenský kras

 14.12.2022


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >